Colný sklad - uskladnenie, špedícia, ručenie T1, prekladka tovaru, zabezpečenie dopravy - medzinárodna a vnútroštátna doprava. !!! Language: ENGLAND, RUSSIA, HUNGARY, UKRAINE !!!
 

Kontaktné údaje
Staničná 435
076 51 Pribeník
 
Telefón: 056 / 628 29 05
Mobil: 0905 384 490
FAX: 056 / 628 29 06
E-mail: slov-ukratrans@dornet.sk
Špedícia: slovukratrans@mail.t-com.sk
Doprava: slov-ukratrans@dornet.sk
WEB: http://www.slov-ukratrans.sk
http://www.slov-ukratrans.ozm.sk/